ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΟ 25/1/2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟ 25/1/2023
Personal 40€ (50€)
Semi private 25€ (35€)
Tower class 15€ (18€)
Η προσφορά ισχύει για τα τμήματα στις παρακάτω μέρες & ώρες:
Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή: 8:00 & 14:00-16:00
The offer is valid for the following days & hours:
Monday, Wednesday & Friday: 8:00 & 14:00-16:00
* ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ / OFFER VALID FOR 2 MONTHS