ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

PERSONAL

Το 1ο βήμα του αρχάριου αλλά και όποιου επιθυμεί την αποκλειστικότητα! Ο εκπαιδευτής θα σας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα με τη χρήση όλων των οργάνων (Reformer, Cadillac. High Chair, Wunda Chair, Spine Corrector, Ladder Barrel, Ped-A-Pul).

GROUPS (semi-private)

Δύο και τρία άτομα υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. Χρήση όλων των οργάνων(Reformer, Cadillac. High Chair, Wunda Chair, Spine Corrector, Ladder Barrel, Ped-A-Pul).

TOWER CLASS

Μια εναλλακτική πρόταση εκγύμνασης της μεθόδου Pilates που συνδυάζει τις ασκήσεις εδάφους με τη χρήση ενός συγκεκριμένου οργάνου του Wall Unit. Τέσσερα άτομα.

MAT CLASS

Μία μικρή ομάδα υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή. Ασκήσεις στο έδαφος με αντίπαλο….τη βαρύτητα! Αλλά κι ασκήσεις με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως: therabands, magic circles, foam rollers, μπάλες και βαράκια.